Strona Główna

Poradnie Specjalistyczne

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia Medycyny Pracy

Dział Rehabilitacji

Strona Narodowego Funduszu Zdrowia

Aktualności

Szczepienia Ochronne 1.Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

2.Przeciw zakażenium rotawirusowym

3.WZW A i B

4. Przeciwko meningokokom grupy C

Kontakt

  

Opis Działalności Przychodni

Karłowickie Centrum Medyczne „KAR-MED” Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej oraz rehabilitacji.

 

„KAR-MED” został utworzony przez pracowników Samodzielnego Publicznego ZOZ Wrocław Psie Pole w celu kontynuacji wykonywania świadczeń zdrowotnych po zlikwidowanym SPZOZ Wrocław Psie Pole.

W strukturach „KAR-MED”-u funkcjonują dwie przychodnie:

 • Przychodnia przy ul. Lindego 19 gdzie mieści się Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Pierwszego Kontaktu), Poradnia Ginekologiczno- Położnicza, Poradnia Logopedyczna oraz Poradnia Protetyki Stomatologicznej.
 • Przychodnia przy ul. Bończyka 20 gdzie zlokalizowane są Poradnie Specjalistyczne: alergologiczna, onkologiczna, chirurgiczna, ortopedyczna, urologiczna, rehabilitacyjna, a od 01.01.2004r. poszerzyliśmy działalność medyczną o nowe poradnie: okulistyczną, laryngologiczną oraz medycyny pracy. Od roku 2011 w przychodni „KAR-MED” znajduje się poradnia alergologiczna dla dzieci, a od 2012r. poradnia chorób naczyń.

 

 

Poradnie nasze wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny, który stale poszerzamy o nową aparaturę.

W swojej strukturze posiadamy ponadto:

 • laboratorium analityczne,
 • pracownię RTG,
 • pracownię USG,
 • pracownię EKG.


dzięki czemu pacjenci na miejscu mogą wykonać szereg badań diagnostycznych.

 

 

Posiadamy również dział rehabilitacji oferujący pełny zakres zabiegów terapeutycznych, takich jak:

 • kinezyterapia,
 • fizykoterapia,
 • hydroterapia,
 • krioterapia,
 • masaże.

 

 

Świadczymy usługi medyczne dla ok 30 tys. mieszkańców osiedli: Karłowice, Różanka, Polanka, Sołtysowice, Osobowice i in.

Dla wygody naszych pacjentów w budynku przychodni znajdują się : punkt optyczny,  kiosk wielobranżowy oraz agencja opłat.

Placówka posiada podpisaną umowę z  Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest instytucją przyznającą środki finansowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom z tytułu tzw. ubezpieczenia zdrowotnego (świadczenia takie dla pacjenta są bezpłatne). Poza usługami świadczonymi w ramach kontraktów z NFZ, „KAR-MED” świadczy również usługi komercyjne (odpłatnie).